Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 03/05/21  Tin tức  11
Vì các con, vì bạn, vì chúng ta, hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh covitd-19.
 10/04/21  Tin tức  8
KẾ HOẠCH CHI BỘ THANG 04 NĂM 2021
 10/04/21  Tin tức  9
KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2021
 10/04/21  Tin tức  8
KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2021
 10/04/21  Tin tức  8
KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2021
 10/04/21  Tin tức  6
Thực hiện  Điều 24- Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam; Hưởng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban bí thư Trung ương. Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
 10/04/21  Tin tức  212
Sáng ngày 07 tháng 04 năm 2021. Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra công tác bán trú tại trường mầm non Ích Hậu 
 22/03/21  Bản tin trường  20
Kết luận kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021