Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 25/03/22  Chương trình tuần  37
Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong thời gian nghỉ dịch: Nhiệm vụ chủ yếu là dọn vệ sinh, tưới cây và làm một số nhiệm vụ khác đã được phân công
 19/03/22  Tin tức  87
Chuỗi video đồng hành cùng bé yêu! Hướng dẫn các hoạt động giáo dục khi trẻ nghỉ dịch ở nhà
 19/03/22  Tin tức  39
Chuỗi video đồng hành cùng bé yêu! Hướng dẫn các hoạt động giáo dục khi trẻ nghỉ dịch ở nhà
 19/03/22  Tin tức  40
Đồng hành cùng bé yêu! Hướng dẫn các hoạt động giáo dục khi trẻ nghỉ dịch ở nhà của trường mầm non Ích Hậu
 19/03/22  Tin tức  30
Chuỗi video đồng hành cùng bé yêu của trường mầm non Ích Hậu
 19/03/22  Bản tin trường  59
Đồng hành cùng bé yêu của trường mầm non Ích Hậu
 23/12/21  Tin tức  73
Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Ích Hậu
 23/12/21  Bản tin trường  61
Kế hoạch Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 09/11/21  Tin tức  73
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
 26/10/21  Tin tức  86
Thông báo Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên