Cơ sở vật chất có 11 phòng học chung và 05 phòng học bộ môn. Có đầy đủ bàn ghế cho cô và trẻ, có đủ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học